Otázky a odpovědi

Proč Novopacký internet?

Nová doba přináší nové věci a jedním z nich je i internet, který vzniknul v podstatě spontálně jako prostředek k výměně informací. Nejprve sloužil k výměně elektronické pošty posléze k textové publikaci dokumentu a v současnosti je už běžnou součástí všedního života. Dáji se na něm číst noviny, platit v bance, telefonovat, hledat v mapách, v katastrech a rejstřícíh státní správy, komunikovat s úřady atd... Díky spontálnosti svého vzniku byl a paradoxně i je internet něco co je vlastně úplně zadarmo i když tohle vlastně málokdo ví. Co se ale musí platit je právě způsob a cesta jak se k tomu internetu dostat tj. poplatek za internet není ničím jiným než poplatek poskytovateli služby za přenesení dat z centra internetu k Vám. Díky tomu čím jste „dál“ či hůř dotupnější a chcete rychlejší a pohodlnější přístup je tato služba dražší a tím i méně dostupná. Proto, aby byl internet dostupný defacto všem i ve vzdálených obcích a místech přistoupil MěÚ Nová Paka a další obce k projektu projektu Rozvoj IKT na Novopacku za finanční podpory Evropské unie (SROP, Opatření 2.2), státního rozpočtu (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR), rozpočtu Města Nová Paka a obcí Vidochov a Úbislavice.Díky němu je možno ZDARMA přistupovat k internetu rychlostí, která umožní základní funkci internetového připojení. Proto tedy Novopacký internet. Pro popularizaci a vyšší úroveň života občanů v Novopackém kraji.

Jak je připojení realizováno?

Síť využívá možností bezplatného šíření radiového signálu daného všeobecným oprávnění č. VO-R/12/08.2005-34, který umožňuje vysíláni v kmitočtech 2,4GHz tzv. wifi pásmu. Díky tomu je možno se k síti připojit právě běžnými wifi periferiemi, které jsou běžně dostupné a levné. Pro jednoduchost zřízení spojení není síť zabezpečena složitými kryptovacími protokoli a její bezbečnost je řešena až na úrovni vlastního přihlášení pomocí obyčejného webového prohlížeče jako je např. Internet Explorer ... Celá síť je pak napojena na péteřní konektivitu pomocí optických vláken, které mají téměř neomezenou rychlost spojení. Aktuální rychlost je upravována dle pravidelného vyhodnocování celkového zatížení.

Jak rychlé je připojení?

Rychlost se odvíjí od způsobu registrace do sítě. Při prvním zapojení k síti se Vám automaticky v prohlížeči ukážou stránky s přihlašovacím oknem s odkazem na registrační formulář ať zkusíte jakoukoliv stránku. Např. při požadavku na www.seznam.cz se Vám ukážou právě stránky s přihlášením (po akceptaci bezpečnostního certifikátu připojení) nikoliv stránky Seznamu. Až po registraci a příhlašení Vám začne internet fungovat plnohodnotně. Vyplněním formuláře se stáváte členem sítě a Vaše rychlost je automaticky stanovena na 32kbps (srovnatelná s obyčejným analogovým modemem). Pokud v rámci této registrace dále požádáte MěÚ Nová Paka osobně nebo e-mailem o autorizaci svého připojení bude toto navýšeno na 128kbps (rychlost ISDN připojení). Výběr právě těchto rychlostí je podmíněn ideou celé sítě a to poskytovat internet všem a za nízkou cenu a přitom plně funkční. Pokud by jste měli zájem o rychlosti vyšší budete muset oslovit komerční poskytovatele a připojit se k nim (ADSL,synchr. okruhy, SAT, EDGE ... )

Má Novopacký internet nějaká omezení v objemu přenesených dat?

Ano má v současné době je omezení pro neregistrované na 100MB/týden u registrovaných 200MB/týden. O dosažení 90-ti % limitu Vám bude odeslán E-mail na v registraci určený E-mail a po dosažení 100% limitu budete odpojeni. V případě pokusu o přihlášení budete informován o překročení a tudíž se znovu nepřihlásíte. Následné odblokování proběhne samo v týdenních intervalech nebo Vás může odblokovat administrator celé sítě ručně.

Jak zjistím, jestli je signál v místě, kde se chci připojit?

Přítomnost dostatečně silného a kvalitního signálu je podmíněna mnoha okolnostmi. Pokusíme se vyhnout podrobnostem a ve zkratce popíšeme nejpravděpodobnější cestu k zjištění možnosti využít Novopacký internet i pro Vás.
  1. nejděte se na mapě pokrytí signálu. Tyto mapy vznikli na základě měření úrovně signálu v okolí vysílačů a vyjadřují orientačně území, kde by signál měl být. Pokud jste v této vyznačené zóně je pravděpodobné, že signál mít budete.
  2. pro lepší určení přímé viditelnosti se pokuste najít objekt, který chcete připojit na panoramitckých snímcích z míst vysílače. Případně obráceně ze střechy či okna objektu zkuste najít vysílač, resp. vysílací anténu umístěnou na objektu odkud se vysílá.
  3. pokud jste na mapě i máte přínou viditelnost je víc než pravděpodobné, že se k vysílači připojíte a tudíž stačí pořídit přijimací zařízení a můžete začít surfovat. Nefukčnost připoení může zhatit snad jedině silné lokální rušení, které se objevuje hlavně v některých místech města Nové Paky jinde by se to nemělo stávat. Pokud tomu tak je bude nutno provést na místě odborné měření a najít vhodnější místo umístění antény případně se domluvit s okolními „vysílači“.
  4. pokud nejsou splněny požadavky 1) a 2) neznamená to s konečnou platností, že signál v místě není, ale je to nanejvýš pravděpodobné. Stoprocentní jistotu Vám dá jedině odborné měření.

Jaké zařízení použít k připojení?

Všesměrové pokrytí signálem využívá pásma 2,4GHz tzv. wifi pásmo a normy IEEE 802.11b a IEEE 802.11g. Pokud Vaše zařízení, které již vlastníte případně jste s ním připojeni k jinému providerovi vyhovuje těmto standardům můžete se připojit. Pokud zařízení nevlastníte můžete si ho pořídit vlastní cestou v obchodě nebo na internetu, případně využít nabídky firmy TPC a zakoupit předkonfigurovaná zařízení, které Vám připojení usnadní.

Jaká bude potřeba anténa k připojení?

Síla a kvalita signálu je dána citlivostí zařízení, které je většinou u všech zařízení stejné či velmi podobné a dále výběrem správné antény. Výběr antény je dán především vzdáleností mezi vysílači tzn. paltí čím dál tím silnější resp. citlivější anténa. Citlivost je udávána logaritmickou stupnicí v decibelech. Pro jednoduchost uvádíme přibližnou sílu antény vs. vzdálenost:

interní antény 1-3dB » do 100m
externí anténa 6dB » 100-300m
externí antény 8-12dB » 300-800m
externí antény 18-24dB » 800m a více

Toto vyjádření je pouze přibližné a může se měnit v závislosti na úroveň rušení v místě příjmu. Tj. vyšši rušení silnější, citlivější a selektivnější anténa. Při samotné instalaci je nutno mít na mysli také polarizaci antény. Obecně platí, že všechny antény mimo antén na komíně teplárny vysílá ve vertikální polarizaci a tak je nutno nastavovat i antény. U komína je z důvodů velkého rušení zvolena polarizace horizontální. Opět anténu můžete stávající nebo si jo pořídit sami případně využít možnosti zakoupení antény v TPC s možností případné bezblatné výměny do 10-ti dnů od nákupu a zachování původního nepoškozeného stavu antény.

Jak rozpoznám signál Novopackého internetu od jiných?

Většina přijímacích jednotek umožňuje základní zjišťování (scanovaní) okolí, kdy zařízení přijímá veškerý signál a vypisuje ho. Všechny vysílače Novopackého intenetu se poznají tím, že nemají puštěnu žádné zabezpečení (WEP či WPA) a jejich názvy ESSID začínají zkratkou nms-?, kde ? je pořadové označení vysílače v celé síti.

Je to na Vás mnoho cizích slov a výrazů, nevíte si dále rady? Kontaktujte nás, rádi Vám osobně poradíme.
©2006 MÚ Nová Paka
Stránky vytvořila firma TPC spol. s r.o.